น้ำยาแอร์ R23
ใช้สำหรับ :
น้ำยาแอร์ R23 ถูกนำมาใช้ใน ระบบทำความเย็น ที่อุณหภูมิต่ำมากมาก ในระดับ อุณหภูมิ -40 ถึง -80
ขนาดบรรจุ :
9 กก.