เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสารทำความเย็น (Refrigerant) น้ำมันหล่อลื่น เคมีบำรุงรักษาทำความสะอาด และอุปกรณ์เรือประมง คุณภาพสินค้าเป็นสิ่งที่เราการันตีและให้ความสำคัญอย่างมาก โดยทางบริษัทฯ จะให้ความใส่ใจเรื่องกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการทดสอบคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าแบรนด์ KATE COOL คุณภาพดี เย็นครบ จบที่เดียว ตลอดทั้งมีมาตรฐานและบริการที่รวดเร็ว ได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้ามานานกว่า 20 ปี

image product
คุณภาพเป็นเลิศ

มุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน

บริการด้วยใจ

มุ่งให้บริการด้วยความรวดเร็ว และคล่องตัว

รับผิดชอบต่อสังคม

พัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

3 กลุ่มธุรกิจ