น้ำยาแอร์ Kate Cool R410

น้ำยาแอร์ Kate Cool R410
ใช้สำหรับ :
ทำความเย็นภายในระบบของเครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน แอร์โรงงาน และชิลเลอร์
ขนาดบรรจุ :
2.8 กก.
11.3 กก.