น้ำยาแอร์ Kate Cool R32

น้ำยาแอร์ Kate Cool R32
ใช้สำหรับ :
ทำความเย็นชนิดใหม่ทดแทน R-22 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ระบุน้ำยาทำความเย็น R-32
ขนาดบรรจุ :
3 กก.
7 กก.