น้ำมันเครื่อง Star Marine 500 SAE 20W-50

น้ำมันเครื่อง Star Marine 500 SAE 20W-50
สตาร์ มารีน 500 เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลแบบเกรดรวมสำหรับงานหนัก ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้หล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลที่ต้องการผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐาน API CF-4 หรือ API CF
ขนาด 18 และ 200 ลิตร