ฉู่ฉี่ ปลาแมคเคอเรล ตรา หยกสยาม

ฉู่ฉี่ ปลาแมคเคอเรล ตรา หยกสยาม
  • น้ำหนักสุทธิ 185 กรัม
  • น้ำหนักเนื้อ 92.5 กรัม

Certificate:

  • Food and Drug Administration
  • HALAL
  • GMP