โครงการ RC ปั้นสุข ส่งเสริมวิชาชีพเด็กนักเรียน

โครงการ RC ปั้นสุข ส่งเสริมวิชาชีพเด็กนักเรียน
 โครงการ “RC ปั้นสุข” ปั้นอาชีพ.. ส่งต่อความสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำผัดหมี่/ผัดไทย ให้กับเยาวชนในชุมชน ให้สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพและมีรายได้พิเศษ โดยสำหรับรุ่นแรกของโครงการ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) จ.สมุทรสงคราม
โดยกิจกรรมของโครงการ ได้แก่
  • วิธีการทำผัดไทย
  • เทคนิคการนำเสนอสินค้า
  • การใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนเป็นอย่างมาก
กิจกรรมล่าสุด