RC บริจาคชุดตรวจโควิดให้แก่ชาวแหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม

RC บริจาคชุดตรวจโควิดให้แก่ชาวแหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 2 กันยายน 2564 RC ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ของทางบริษัทฯ ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก ให้กับพี่น้องตำบลแหลมใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมบริจาคชุดตรวจโควิด แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดปากสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าวสาร ของใช้จำเป็น มอบให้แก่ผู้ที่มาได้รับการตรวจโควิด-19


RC ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกท่านในช่วงวิกฤตโควิด-19🙏🏻

กิจกรรมล่าสุด